Totaal 3768 onafhankelijke reviews. Bekijk wat klanten over ons zeggen!reviews maatstudio  9.6/10

reviews maatstudio

Service Beleid

Service Beleid

Maatstudio.nl en haar vervoerders gaan zorgvuldig om met uw producten. Indien er desondanks iets mis gaat bij ontvangst of na gebruik dan kunt u dit melden zodat er snel een oplossing kan worden gezocht.
Gegronde klachten lossen wij snel en adequaat op.

Garantietermijnen en beperkingen:
Op onze producten geldt een garantie van minimaal 24 maanden en voor buitenzonwering van Verano maar liefst 60 maanden.

Garantie geldt uitsluitend voor de door Maatstudio.nl geleverde producten; (de-)montagekosten van onderdelen alsmede gevolgschade worden uitdrukkelijk uitgesloten. Indien een verzoek tot service buiten de garantie valt zullen we u ook kunnen helpen, zij het niet onder garantie. De garantie vervalt bij onjuist of oneigenlijk gebruik van producten. 

Herroepingsrecht
Maatwerkproducten worden speciaal op maat gemaakt en zijn uitgesloten van herroepingsrecht. Dat wil zeggen dat u de producten niet kunt retourneren, behalve dan om redenen van schade, service of non-conformiteit.Ingeval van schade welke Maatstudio.nl kan worden aangerekend wordt ten alle tijden eerst getracht het product te herstellen.


Uitgesloten van garantie:
- scheefhang van lange smalle jaloezieen
- verschieten van (met name donkere) materialen als gevolg van UV-straling of anderszins
- producten die vermeldt staan als vallend onder beperkte garantie (hele brede rolgordijnen bijvoorbeeld)
- schade als gevolg van onjuist gebruik, eigenhandig aanpassen, gebruik in niet geschikte ruimten, reinigingsmiddelen of onjuist reinigen, gevolgschade

Klachten als gevolg van transportschade (verpakking stuk/product stuk door transport)

Transportschade bij levering voordat u heeft getekend voor ontvangst:
1. Geringe doosschade. Controleer de verpakking voordat u tekent voor ontvangst. Meld de doosschade op het aftekenrapport van de vervoerder. Mocht u na het uitpakken van uw bestelling alsnog productschade constateren dan kan Maatstudio.nl met uw eerdere melding sneller een oplossing verzorgen.

2. Ernstige doosschade en/of productschade.Weiger de zending en neem contact op met onze servicedesk via contact@maatstudio.nl of T 085 2733 621.

Transportschade nadat u heeft getekend voor ontvangst: 
Indien u transportschade aan het product constateert na inontvangstname, meld dit schriftelijk (met foto's) op de dag van levering maar uiterlijk de eerstvolgende werkdag aan onze servicedcesk zodat we een schaderapport kunnen opmaken. Het schaderapport is noodzakelijk om uw aanvraag service in behandeling te nemen.

Klachten na ontvangst en ingebruikneming van uw bestelling (geen transportschade)
Volg onderstaande stappen voor uw klachtmelding:

1. vermeld uw ordernummer
2. probeer indien mogelijk de klacht op foto vast te leggen productschade of niet functionerend onderdeel)
3. bewaar de verpakking!! Een eventuele retour moet verpakt worden aangeboden.
5. druk op onderstaande link. Vermeld uw ordernummer,  omschrijf uw klacht en voeg de foto's bij.
6. Vermeld een telefoonnummer waarop u tijdens kantooruren bereikbaar bent.

Wij handelen als volgt:
- Binnen 2 werkdagen na de melding nemen wij contact met u op.
- Uiterlijk binnen 5 werkdagen volgt schriftelijk uitsluitsel of uw klacht gegrond is met daarin onze actie vermeld.
- Wij trachten een eenmaal gegronde klacht zo spoedig mogelijk af te werken, maar uiterlijk binnen de normale levertermijn van het desbetreffende product. Indien er wordt overgegaan tot terugbetaling van (een deel van de) aankoopsom doen wij dit direct na bevestiging.

Uw mening is voor ons belangrijk!
Heeft u een klacht en is reeds een oplossing geboden? Bent u desondanks ontevreden over de geleverde service? Meld het ons!

Ok, ik wil mijn klacht nu versturen

Onderdelen Bijbestellen
Soms gaan onderdelen stuk door langdurig of onjuist gebruik, onzorgvuldigheid of een ongelukje. Geen nood! De meeste onderdelen zijn naleverbaar en niet duur. Indien u onderdelen wenst bij te bestellen, handel dan als volgt:

1. houd uw ordernummer bij de hand
2. maak een foto van het betreffende onderdeel
3. druk op onderstaande link. Vermeld het ordernummer, omschrijf het onderdeel en voeg de foto bij.

Wij handelen als volgt:
- binnen 2 werkdagen ontvangt u de prijs van het onderdeel en de betaalgegevens.
- zodra uw betaling is ontvangen wordt het onderdeel besteld en naar u toegestuurd.

Ok, ik wil nu een onderdeel bestellen