Totaal 3768 onafhankelijke reviews. Bekijk wat klanten over ons zeggen!reviews maatstudio  9.6/10

reviews maatstudio

Privacybeleid en cookies

Privacybeleid

Nieuwe privacywetgeving vanaf 25 mei 2018
Persoonsgegevens van klanten of bezoekers van onze websites worden door MAATSTUDIO.nl met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld, verwerkt en beveiligd. MAATSTUDIO.nl houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de nieuwe "Algemene Verordening Gegevensbescherming" (AVG) stelt en welke worden gepubliceerd door de Autoriteit Persoonsgegevens.

De nieuwe wet geeft mensen van wie persoonsgegevens worden verwerkt een verbeterde bescherming en geeft de verwerker van persoonsgegevens meer verantwoordeijkheid om zorgvuldig en transparant met de gegevens om te gaan. De wet is van toepassing in de gehele Europese Unie. 

Uw rechten als verstrekker van persoonsgegevens
U heeft recht op:
- inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens
- dataportabiliteit (recht om uw gegevens via ons op te vragen en verkrijgen)
- het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgevens over de omgang met uw persoonsgegevens 
- het opvragen van de doelen van het gebruik of de verwerking van uw persoonsgegevens
- het opvragen wat de herkomst is van de persoonsgegevens
- het beperken van de verwerking (het recht om minder gegevens te laten verwerken)
- een menselijke afweging bij besluiten bij geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens

Verwerkersverantwoordelijke
De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is MAATSTUDIO B.V., h.o.d.n. MAATSTUDIO.nl, Torenallee 20, 5617 BC te Eindhoven. Telefoon: 085-2733621. Email: contact@maatstudio.nl. 

Welke persoonsgegevens worden verwerkt en met welk(e) doel(en)?
We verwerken persoonsgegevens enkel in het kader van onze dienstverlening:
- het verwerken van informatie-aanvragen
- het verwerken van materiaal-aanvragen
- het verwerken van orders
- het sturen van nieuwsbrieven aan personen die daarvoor nadrukkelijk toestemming hebben gegeven
- anderszins contact met MAATSTUDIO.nl, op verzoek van de aanvrager zelf. 

Persoonsgegevens worden digitaal vastgelegd.

MAATSTUDIO.nl gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de betreffende aanvraag of overeenkomst. Persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met derdenpartijen ten behoeve van dienstverlening welke onlosmakelijk is verbonden aan de overeenkomst en een noodzaak zijn ter uitvoering van de overeenkomst (bijvoorbeeld een pakketvervoerder of transporteur), of op nadrukkelijk verzoek van de verstrekker van de gegevens (nieuwsbrieven).   

Waar komen de persoonsgegevens vandaan?
Alleen gegevens die u bij uw registratie achterlaat worden geregistreerd. Deze persoonsgegevens kunt u zelf ten alle tijden opvragen, laten corrigeren of laten verwijderen en zijn niet openbaar of inzichtelijk voor derden, anders dan om bovenvermelde uitvoering van de aanvraag of de overeenkomst en/of in het kader van de wens van klant om op te hoogte te worden gehouden van de activiteiten van MAATSTUDIO.nl of haar partners.

Duur van de vastlegging persoonsgegevens
Het vastleggen van gegevens zal voor minimaal de duur van de garantietermijn worden gehandhaafd, maar ten hoogste 5 jaar na levering van een bestelling. MAATSTUDIO.nl zal uw gegevens nimmer aan derden verstrekken, anders dan voor bovenstaande activiteiten. Indien u uw gegevens wenst te laten aanpassen of verwijderen, vragen of opmerkingen heeft aangaande uw gegevens of het gebruik daarvan of ons privacy beleid in het algemeen, neem dan contact met ons op of met de Autoriteit Persoonsgegevens. Indien bezoekers van de website er voor kiezen geen persoonsgegevens te willen laten opslaan, is het om praktische redenen niet mogelijk aanvragen te verwerken voor materialen of bestellingen te plaatsen of laten uitvoeren. 


Cookies
MAATSTUDIO.nl maakt gebruik van cookies. Dit zijn tekstbestanden welke op de computer van de bezoeker worden opgeslagen. Deze bestanden zijn niet schadelijk voor uw computer of bestanden. Met behulp van cookies kan MAATSTUDIO.nl bezoekers herkennen zodat bijvoorbeeld de inhoud van een winkelwagen intact blijft bij een volgende bezoek. Daarnaast worden cookies gebruikt om advertenties beter af te stemmen op de voorkeuren van bezoekers.

Op MAATSTUDIO.nl gebruiken we:

  • Functionele cookies. Deze cookies zijn nodig voor de werking van de website, bijvoorbeeld om te kunnen inloggen.
  • Analyticscookies. Via Google Analytics worden (anonieme) gegevens over bezoekers verzameld. Zo kunnen we de site beter aanpassen aan de bezoekers van de site.
  • Advertisingcookies. Om advertenties te serveren, kan een een cookie worden geplaatst. Deze cookie houdt geen surfgedrag en persoonlijke informatie bij. Adverteerders kúnnen de cookies die zij plaatsen gebruiken om informatie over bezoekers te verzamelen. Dit heeft niet onze voorkeur, maar we hebben daar helaas geen invloed op.